Obsah

 

1

Od 1. 9. 2018 realizujeme v našem zařízení projekt

"Podpora kvality péče pro klienty s kognitivními poruchami"

schválený v rámci výzvy č. 03_17_071 Operačního programu Zaměstnanost.

Celkový rozpočet projektu činí 1 197 950 Kč a je financován z 85% z Evropského sociálního fondu, z 10% ze státního rozpočtu ČR a z 5% z rozpočtu obce.

Realizace projektu je plánována na 24 měsíců. Datum ukončení projektu je 31. 8. 2020.

Hlavním cílem projektu je podpora kvality služeb péče určených pro osoby s kognitivními poruchami a příprava pracovníků na práci s tímto typem klientů.

Dílčími cíli projektu nastavení individuálního plánování s lidmi s demencí a kognitivními poruchami, nastavení procesů práce s klienty s agresivním chováním, podpora kvality speciálních metod práce se seniory a lidmi s kognitivními poruchami a zjištění kvality poskytování péče prostřednictvím auditu kvality.

Přínos projektu spatřujeme ve změně přístupu ke klientům s demencí, kognitivními poruchami a agresivním chováním. Jedná se o změnu přístupu, který je plně založen na respektování individuality člověka a vnímání jeho potřeb a spokojenosti. Dále předpokládáme zvýšení kvality lidských zdrojů v organizaci a sestavení individuálních terapeutických plánů klientů, což přispěje ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Do projektu budou zapojeni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.