Obsah

ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM SI MŮŽETE VYTISKNOUT ZDE:

o-nas/pro-zajemce-o-sluzbu/

Poslání, cíle, zásady, okruh osob, kapacita služby, základní činnosti

.

Náš Domov se zvláštním režimem je provozován organizací Sociální služby Pačlavice, p. o.

Jsme registrovanou pobytovou službou, kterou zřídila obec Pačlavice za tím účelem, aby poskytovala potřebnou pomoc a podporu lidem s demencí, kteří již nejsou z tohoto důvodu schopni postarat se o sebe ve svém domácím prostředí.

Konkrétně pomáháme osobám starším 50 let se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence, jejichž situace vyžaduje z důvodu těchto onemocnění pravidelnou pomoc druhé osoby a jejichž situaci nelze zvládnout ani za pomoci terénních či ambulantních služeb.

Nemůžeme nebo neumíme pomoci těmto lidem:

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
 • Osobám s akutním infekčním onemocněním,
 • Osobám s převažujícím jiným typem chronického duševního onemocnění (např. psychózy, bipolární porucha, chronická deprese, obsedantně kompulzivní porucha).
 • Osobám s vrozenou úplnou hluchotou nebo slepotou, které vyžadují specifickou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit (např. komunikaci pomocí znakové řeči)

 

Hlavním cílem služby je vytvořit podmínky poskytování sociální služby, které budou odpovídat specifickým individuálním potřebám osob s demencí.

Dílčí cíle sociální služby jsou:

 • Aby uživatelé naší služby měli vytvořené důstojné a zároveň bezpečné podmínky života ve stáří.
 • Aby si uživatelé naší služby zachovali co nejdéle jejich schopnosti a dovednosti a udrželi si tak v maximální možné míře svou soběstačnost a samostatnost.
 • Aby si uživatelé naší služby zachovali kontakt s jejich rodinou a dalšími blízkými osobami a aby využívali běžných veřejných služeb mimo zařízení.

Konkrétní rozvojové cíle naleznete ZDE

Při dosahování našich cílů pracujeme takto:

 • Snažíme se vytvořit pro každého uživatele službu, která bude co nejvíce odpovídat jeho individuálním potřebám specifickým pro jeho onemocnění.
 • Podporujeme naše uživatele v kontaktech s rodinou a dalšími blízkými osobami.
 • Vytváříme podmínky k tomu, aby naši uživatelé mohli využívat veřejně dostupné služby.
 • Podporujeme uživatele v zachování jeho schopností a dovedností, v jeho samostatnosti a poskytujeme pomoc pouze při těch činnostech, které uživatel nezvládne sám.
 • Chráníme, respektujeme a dodržujeme základní lidská práva a svobody.

 

Domov se zvláštním režimem Pačlavice má 30 lůžek.

 

Základní činnosti:

1) Ubytování

Uživatelé domova se zvláštním režimem jsou ubytovaní ve dvoupatrové budově – v prvním patře – domov 1A - je ubytováno 17 osob, ve druhém patře – domov 1B - 13 osob.

Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové.  Jednolůžkový pokoj je na každém patře jeden, dvoulůžkových pokojů je v prvním patře 8, ve druhém patře 6.

V rámci ubytování zajišťujeme úklid, praní prádla včetně drobných oprav a žehlení.

2) Stravování

Poskytujeme celodenní stravování včetně stravy dietní zahrnující snídaně, obědy, svačiny a večeře.

3) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Tuto péči poskytují 24 hodin denně pracovníci v sociálních službách. Pracovníci uživatelům dle jejich skutečné potřeby pomáhají např. při oblékání, svlékání, při přesunu na lůžko, ulehání a změně poloh, při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

4) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovníci v sociálních službách poskytují uživatelům dle jejich skutečné potřeby pomoc při využití WC, koupání či sprchování, při péči o vlasy a nehty.

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podporujeme a napomáháme uživatelům ve využívání běžných, veřejně dostupných služeb (kadeřnice, lékař, obchod, kulturní akce apod.).

6) Sociálně terapeutické činnosti

Usilujeme o rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování uživatelů. Cílem je tedy podpora aktivity uživatelů a prevence poklesu jejich fyzických, duševních i sociálních funkcí vedoucích ke snížení závislosti na službě – při tom používáme metody práce, ve kterých jsou naši pracovníci proškoleni odbornými lektory, například bazální stimulace, validace či reminiscence.

7) Aktivizační činnosti

Zjišťujeme zájmy a oblíbené aktivity našich uživatelů a snažíme se je realizovat prostřednictvím individuálního plánování průběhu sociální služby. Pořádáme kulturní vystoupení, výlety, společné oslavy tradičních svátků, společně pečeme a vaříme, vyrábíme dekorace, provádíme vzpomínkové aktivity, tréningy paměti uživatelů apod.

8) Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zajišťujeme základní sociální poradenství, pomáháme uživatelům při komunikaci s úřady práce, Českou správou, soudy a dalšími institucemi.