Obsah

Identifikace kulturní památky:

 

Název kulturní památky: zámek Pačlavice

Obec: Pačlavice, PSČ: 768 34

Ulice: Pačlavice, čp.: 6

Pozemek parc. č.: 120 Katastrální území: Pačlavice.

Okres: Kroměříž  Kraj: Zlínský

Rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR: 36190/7-6086

Bližší informace o kulturní památce:

Původní tvrz z období gotiky byla koncem 16. a počátkem 17. století přestavěna do čtyřkřídlé dispozice, která i přes další stavební zásahy, zejména v baroku, zůstala zachována dodnes.

Budova byla později v užívání církevního řádu a v 19.-20.st. byla přestavěna pro sociální účely.