Obsah

 

POBYTY U RODINY             

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

NEJSOU MOŽNÉ POBYTY NAŠICH UŽIVATELŮ U JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

JELIKOŽ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH  NEJSME SCHOPNI KONTROLOVAT BEZINFEKČNOST

A DODRŽOVÁNÍ DALŠÍCH EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

ze dne 26. 10. 2021

OMEZUJEME DOBU NÁVŠTĚV

NA DOBU OD 8:30 - 11:00 HODIN

A ODPOLEDNE OD 12:30 - 16:00 HODIN

(TO ZNAMENÁ POSLEDNÍ NÁVŠTĚVNÍK CCA 15:30 HOD)

       DOBA JE OMEZENA Z DŮVODU ZHORŠUJÍCÍ SE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE

    A NUTNOSTI KONTROLY DODRŽOVÁNÍ BEZINFEKČNOSTI NÁVŠTĚV VČETNĚ DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL

Svoji návštěvu ohlaste zazvoněním na zvonek u vstupu do budovy a vyčkejte pokynů personálu.

PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY JE NUTNÉ MÍT NASAZENÝ RESPIRÁTOR!

Za příznivého počasí doporučujeme uskutečnit návštěvu ve venkovních prostorách

(především pokud je navštěvovaná osoba ubytována na vícelůžkovém pokoji).

 

Uživatele našich sociálních služeb mohou navštívit osoby, které:

  • absolvovaly do 24 hodin před návštěvou POC antigenní test (NE SAMOTEST, KTERÝ SI PŘINESE S SEBOU!) provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  • absolvovaly do 72 hodin před zahájením návštěvy RT PCR test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  • prokazatelně laboratorně prodělali onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivně potvrzeného RT PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dnů (prokazuje se lékařskou zprávou),
  • mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (mimo ČR v anglickém jazyce) a jsou bez zjevných příznaků onemocnění Covid-19 a doloží, že:
    • o  od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní nebo

    • o  od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.


Samostatná telefonní čísla pro jednotlivé domovy (oddělení):

.


.


 

VÍTÁME VÁS NA NAŠICH STRÁNKÁCH!

Sociální služby Pačlavice jsou příspěvkovou organizací, která poskytuje 78 uživatelům dvě pobytové sociální služby:

klikněte pro více informacíklikněte pro více informací

Hledáte sociální službu pro sebe nebo pro svého blízkého?

Klikněte na obrázek níže

klikněte

Chcete ještě zůstat Vy nebo Váš blízký doma, ale nevíte, jak byste to zvládli? Přečtete si  brožuru vydanou Asociací poskytovatelů sociálních služeb, která vám poradí, jak postupovat v situacích, kdy již potřebujete pomoc druhé osoby. Ke stažení ZDE

Můžete nás také navštívit a naši sociální pracovníci Vám rádi poskytnout infomace k řešení Vaší situace.

 

 

Aktuality

25.02.2020

Jak malíři barvami pomohli rozjasnit mysl našich klientů

Charitativní akce malířského cechu v našem domově se zvláštním režimem

Detail Aktuality

14.11.2018

Návštěva dětí ze školky Pornice

26. 10. 2018 jsme měli domluvenou velmi milou návštěvu - přišly k nám děti ze školky v Pornicích. Obešly všechny naše domovy a zarecitovaly nám, zazpívaly i zatančily. Všem našim seniorům se vystoupení velmi líbilo a budeme se těšit, až k nám zase příště zavítají.

Detail Aktuality

14.11.2018

Den otevřených dveří 2018

21. 9. 2018 se v prostorách před zámkem v Pačlavicích uskutečnil tradiční Den otevřených dveří. pro návštěvníky bylo nachystáno bohaté občerstvení, tombola, scénka ze života našich klientů a pracovníků, ukázka canisterapie či prohlídka prostor sociálních služeb. Především jsme však měli prostor pro milá shledání s příbuznými našich klientů a našimi bývalými zaměstnanci. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří nám pomohli s přípravou a úklidem, rovněž dík náleží přispěvatelům do tomboly. Příští rok se budeme opět těšit!

Detail Aktuality

26.01.2018

Den otevřených dveří 2017 a slavnostní otevření nové sociální služby

za účasti zástupců kraje byla otevřena služba domov se zvláštním režimem, která začne být poskytována od 1. 1. 2018

Detail Aktuality