Obsah

Dotace od MPSV na rok 2021

Dotace od MPSV z kapitoly 313 na provoz sociální pobytové služby Domov se zvláštním režimem ve výši 16 161 868,- Kč


Dotace od MPSV na rok 2022

Dotace od MPSV z kapitoly 313 na provoz sociální pobytové služby Domov se zvláštním režimem ve výši 16 518 238,- Kč