Obsah

 

logo ESF

 

Od 1. 1. 2014 realizujeme v našem zařízení projekt

"Chceme být lepšími profesionály II",

č.p. CZ.1.04/3.1.03/A7.00012, podávaný v rámci výzvy A7 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Celkový rozpočet našeho projektu činí 1.174.513 Kč, financován je z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% ze státního rozpočtu České republiky.

Realizace projektu je plánována na 18 měsíců, jeho ukončení bude tedy 30.6. 2015.

Projekt "Chceme být lepšími profesionály II" logicky navazuje na vzdělávací projekt realizovaný v letech 2010 - 2012 "Chceme být lepšími profesionály". Na základě výstupů z tohoto projektu nastavujeme strategie dalšího rozvoje zařízení a s těmito strategiemi koresponduje i koncept vzdělávání na rok 2014 - 2015.

Hlavním cílem projektu je připravit pracovníky zařízení na plánované změny v poskytovaných službách a na plánovanou registraci služby domova se zvláštním režimem.

Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů, kterými jsou:

- zvýšit znalosti pracovníků v sociálních službách v oblasti péče o stárnoucí klienty a klienty s demencí

- odborně připravit sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v personálních a provozních standardech kvality a jejich využití při registraci nové služby

- odborně připravit sociální pracovníky a vedoucí pracovníky na používání marketingových a propagačních nástrojů a nástrojů vedoucích k zajištění alternativních zdrojů financí.

Cílová skupina projektu:

- zaměstnanci žadatele – pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

- pracovníci v sociálních službách se budou vzdělávat v 1 - 3 skupinách dle zvoleného tématu kurzů, realizace proběhne uzavřenou formou v zařízení

- sociální pracovníci se bude vzdělávat dle tématu kurzů společně s pracovníky v sociálních službách nebo společně s vedoucími pracovníky

- vedoucí pracovníci se budou vzdělávat společně se sociálními pracovníky, realizace proběhne uzavřenou formou mimo prostory zařízení

V rámci projektu proběhne během 18 měsíců celkem

32 školících dnů akreditovaný ch kurzů.