Obsah

Základní údaje a kontakty

Poskytovatel sociální služby:  Sociální služby Pačlavice, p. o.

Právní forma:  Příspěvková organizace

Obchodní rejstřík:  KS v Brně oddíl Pr, vložka 1554

Zřizovatel:  Obec Pačlavice

IČO:  75079771

Adresa:  Pačlavice 6, 768 34 Pačlavice

Forma poskytování sociální služby:  pobytová

Druh poskytované sociální služby:

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Účet:  209197799/0300 u ČSOB

KONTAKTY:

Statutární zástupce – ředitel:  Ing. Radek Jaroš

Tel.: 573 372 012      Mobil: 602 783 270

Email: radek.jaros@obecpaclavice.cz

Vedoucí technicko hospodářského úseku:  Zuzana Kapounková

Tel.: 573 372 012

Email: zuzana.kapounkova@obecpaclavice.cz

Vedoucí sociálního úseku a sociální pracovník - metodik:  Mgr. Eliška Popelová

Tel.: 573 372 012

Mobil: 727 982 221

Email: eliska.popelova@obecpaclavice.cz

Vedoucí provozního oddělení:  Ingrid Navrátilová

Tel.: 573 372 012

Mobil: 727 981 889

Email: ingrid.navratilova@obecpaclavice.cz

Sociální pracovnice (jednání se zájemci o sociální službu):  Alena Kolářová, DiS.

Tel.: 573 372 012

Mobil: 727 982 762

Email: alena.kolarova@obecpaclavice.cz

Vedoucí přímé obslužné péče:  Irena Limberková

Tel.: 573 372 012

Mobil: 727 982 728

Email: irena.limberkova@obecpaclavice.cz

Odborný garant zdravotní péče:  Jana Butalová

Tel.: 573 372 012

Mobil: 727 982 761

Email: jana.butalova@obecpaclavice.cz

 

Telefonní čísla na jednotlivé domovy:

DZR 1A: 573 372 228

DZR 1B: 573 372 227

DpS 2 (zámek): 573 372 224

DZR 3A: 573 372 229

DZR 3B: 573 372 225

Kanceláře: 573 372 012