Obsah

 

logo ESF

 

Od 1. 6. 2013 realizujeme v našem zařízení projekt

"Podpora transformace v Sociálních službách Pačlavice"

podávaný v rámci výzvy č. 87 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Celkový rozpočet našeho projektu činí 2 294 108,80 Kč, financován je z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% ze státního rozpočtu České republiky.

Realizace projektu je plánována na 24 měsíců, jeho ukončení bude tedy 31.5.2015.

Hlavním cílem projektu je podpora procesu přípravné fáze transformace služby domova pro osoby se zdravotním postižením a zpracování transformačního plánu, který bude výstupem projektu.

Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů, kterými jsou:

- Sestavení realizačního týmu a pracovní skupiny

- Analýza služby domov pro osoby se zdravotním postižením, jejího vnějšího i vnitřního prostředí, ekonomická analýza

- Analýza potřebné míry podpory uživatelek domova pro osoby se zdravotním postižením, aktualizace jejich individuálních plánů

- Odborná příprava pracovní skupiny a dalších dotčených osob

- Propagace zařízení a procesu transformace

Výstup projektu, tedy transformační plán služby DOZP, bude podkladem pro realizaci následných procesů, které povedou ke změně služby DOZP na služby, jež budou lépe odpovídat životu v přirozeném prostředí a napomohou integraci uživatelek této služby do společnosti.

Projekt má přímý dopad na stávající i potenciální uživatele. Dosažením stanoveného cíle projekt přispěje k rozvoji sociálních služeb směrem k životu uživatelek v přirozeném prostředí, což umožní jejich snadnější integraci do společnosti.

Do projektu Podpora transformace v Sociálních službách Pačlavice budou zapojeni odborní pracovníci jakožto členové realizačního týmu projektu, a dále pracovníci služby DOZP jakožto členové pracovní skupiny.

Do projektu Podpora transformace v Sociálních službách Pačlavice budou zapojeny uživatelky domova pro osoby se zdravotním postižením, kterým je zde v současné době poskytována služba.  

Propagační leták projektu je možné vidět ZDE