Obsah

Zámek Pačlavice

Zámek Pačlavice r. 1937

je dvoupatrová renesanční budova, leží nad kostelem sv.Martina ve středu obce Pačlavice.

Tvrz, o níž je první zmínka z r. 1355, byla přestavěna na renesanční zámek po roce 1612 Janem Bokůvkou z Bokůvky.

V 18. století po velkém požáru r. 1760 došlo k barokním úpravám, za nimiž stojí Ignác Chorynský z Ledské.

O klasicistních úpravách svědčí deska s rokem 1816 nad hlavním portálem.

V roce 1791 kupuje zámek i městečko Arnošt z Arenbergru a v roce 1833 zakládá na zámku tzv. Špitálku, což je dům pro staré a nemocné poddané a lidi po pracovním úraze.

V roce 1841 darovala dcera hraběte z Arenbergru zámek Kongregaci milosrdných sester sv. Vincence de Paul a řádové sestry přizpůsobily zámek pro sociální péči. Vedle Špitálky zde dále vznikl dětský útulek a dívčí škola.

Po 2. světové válce od roku 1946 byl zámek ve správě státu, v poválečném období došlo k dalším úpravám pro sociální účely (starobinec, domov důchodců, domov pro mentálně postižené ženy), mimo jiné byly do nádvoří přistavěny provozní místnosti a k budově zámku přistavěn další objekt.

Od 01.07.2007 je zámek ve vlastnictví obce, v zámku jsou nadále poskytovány pobytové sociální služby (domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby), za tím účelem obec Pačlavice zřídila příspěvkovou organizaci "Sociální služby Pačlavice, p. o."

Historie sociální služeb v zámku Pačlavice tak přesahuje již 180 let.