Obsah

 

logo ESF

 

Od 1. července 2010 do 30. června 2012 se pracovníci naší organizace účastnili vzdělávacího projektu

Chceme být lepšími profesionály“,

financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Pro realizaci vzdělávacího projektu jsme se rozhodli z pocitu zodpovědnosti a povinnosti postarat se odborným a kvalifikovaným způsobem o spoluobčany, kteří naši pomoc potřebují. Vzdělávání pracovníků je podle našeho názoru jednou z cest, jak tuto povinnost naplnit.

Pracovníci organizace se po dobu dvou let vzdělávali v odborných kurzech, zaměřených na rozšíření jejich pracovní, osobní i komunikační kompetence a dovednosti. Kromě toho měli k dispozici odborníky, kteří v organizaci pomáhali s nastavením procesů vedoucích ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. V rámci celého projektu s rozpočtem 1 905 249,24 Kč se proškolilo  7 vedoucích pracovníků a 33 pracovníků přímé péče o klienty.

Projektem „Chceme být lepšími profesionály“ jsme navázali na dlouhodobé cíle organizace vybudovat tým profesionálů, kteří budou poskytovat sociální služby na té nejvyšší úrovni pod heslem „Jsme tu pro vás, abychom vám zajistili pocit domova, bezpečí a jistoty, dále podporu a pomoc při realizaci vašich přání a potřeb“.