Obsah

Dotace od Ministerstva kultury ČR

 

 

Organizace Sociální služby Pačlavice, p. o.

provedla v letech 2010 – 2015

v budově zámku v rámci akce

„Zámek Pačlavice - Obnova truhlářských prvků spočívající v repasi a výměně oken a další související práce“

výměnu celkem 48 ks oken a 1 repasi sdruženého okna.

Tato akce obnovy nemovité kulturní památky

byla provedena s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury ČR

z programu

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

 


 

Rok 2010 – 1. etapa

Výměna 9 ks oken a repase 1 ks sdruženého okna ve 2. NP v severním křídle zámku

Výše dotace MK – 270.000,- Kč

Výše vlastního příspěvku – 140.000,- Kč

 


 

Rok 2011 – 2. etapa

Výměna 7 ks oken v 1. NP v severním křídle zámku

Výše dotace MK – 200.000,- Kč

Výše vlastního příspěvku – 108.000,- Kč

 


 

Rok 2012 – 3. etapa

Výměna 8 ks oken v 1. NP v západním křídle zámku

Výše dotace MK – 245.000,- Kč

Výše vlastního příspěvku – 121.415,- Kč

 


 

Rok 2013 – 4. etapa

Výměna 5 ks oken ve 2. NP v západním křídle zámku

Výše dotace MK – 150.000,- Kč

Výše vlastního příspěvku – 100.281,- Kč

 


 

Rok 2014 – 5. etapa

Výměna 10 ks oken v 1. a 2. NP v jižním křídle zámku

Výše dotace MK – 200.000,- Kč

Výše vlastního příspěvku – 194.358,- Kč

 


 

Rok 2015 – 6. etapa

Výměna 7 ks oken dvojitých a 2 ks oken jednoduchých v 1. a 2. NP ve východním křídle zámku

Výše dotace MK – 238.000,- Kč

Výše vlastního příspěvku – 155.077,- Kč

 


 

Rok 2016 - 7. etapa

Výměna 8 ks oken ve vnitřní části zámku

Výše dotace z Ministerstva kultury  - 290.000,- Kč

Výše vlastního příspěvku - 216.552,- Kč

 


 

Rok 2017 - 8. etapa

Výměna 8 ks oken na vnitřní části zámku (severní část nádvoří)

Výše dotace z Ministerstva kultury  - 280.000,- Kč

Výše vlastního příspěvku - 120.016,- Kč

 


 

Rok 2018 - 9. etapa

Výměna 9 ks oken a 1 ks dveří ve vnitřní části budovy zámku (jižní část nádvoří)

Tato akce obnovy nemovité kulturní památky byla provedena s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednctvím obcí s rozířenou působností".

 


 

Rok 2019

"Zámek Pačlavice  - restaurování vstupních dveří a dveří do místnosti č. 109 

a s tím související práce"

Organizace Sociální služby Pačlavice, p. o., provedla v roce 2019 restaurování vstupních dveří (jižní část zámku) a restaurování dveří č. 109 ve vnitřní části budovy zámku v 1. NP.

Tato akce obnovy nemovité kulturní památky byla provedena s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury České republiky z programu

"Podpora obnovy kulturních památek prostřednitvím obcí s rozšířenou působností".


Dotace 2020

Informace o akci realizované s pomocí příspěvku

ministerstva kultury České republiky:

Zámek Pačlavice - restaurování 4 ks vnitřních dveří

v přízemí a s tím související práce

Organizace Sociální služby Pačlavice, p. o. provedla v roce 2020

restaurování 4 ks vnitřních dveří  

ve vnitřní části budovy zámku v 1. NP.

Tato akce obnovy nemovité kulturní památky

byla provedena s využitím příspěvku poskytnutého

Ministerstvem kultury České republiky

z programu

Podpora obnovy kulturních památek

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ve výši 314.000,- Kč