Pačlavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY SI MŮŽETE VYTISKNOUT ZDE: 

ŽÁDOST DO DOMOVA PRO SENIORY Typ: DOC dokument, Velikost: 85.5 kB

o-nas/pro-zajemce-o-sluzbu/

 

Poslání, cíle, zásady, okruh osob, kapacita služby, základní činnosti

.

POSLÁNÍ:

Náš Domov pro seniory je provozován organizací Sociální služby Pačlavice, p. o.

Jsme registrovanou pobytovou službou, kterou zřídila obec Pačlavice za tím účelem, aby poskytovala potřebnou pomoc a podporu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a bez pomoci druhé osoby nemohou nadále žít ve své domácnosti. Sociální služba má vzhledem ke své geografické poloze (rozhraní tří krajů) nadregionální působnost.

OKRUH OSOB:

Konkrétně pomáháme osobám starším 60 let, jejichž situace vyžaduje z důvodu věku a snížené soběstačnosti pravidelnou pomoc druhé osoby a jejichž situaci není možné zvládnout ani za pomoci terénních či ambulatních služeb. Sociální služba je vzhledem ke své poloze v rámci Zlínského kraje poskytována osobám žijícím i mimo tuto oblast, má tedy nadregionální působnost.

Nemůžeme nebo neumíme pomoci těmto lidem:

  • seniorům s akutním infekčním onemocněním,
  • seniorům, kteří z důvodu duševní poruchy či onemocnění (psychózy, schizofrenie a maniodeprese) závažným způsobem narušují kolektivní soužití a mezilidské vztahy, ohrožují sebe či jiné osoby;
  • seniorům s vrozenou úplnou hluchotou nebo slepotou, kteří vyžadují specifickou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit;
  • seniorům s opakujícími se projevy agresivity či jinými způsoby narušujícími kolektivní soužití.

.

CÍLE:

Našim cílem je:

- aby uživatelé naší služby měli vytvořeny důstojné podmínky života ve stáří, aby se mohli svobodně rozhodovat o svém životě, volně navazovat vztahy, organizovat si svůj denní čas, žít běžným způsobem života.

- aby uživatelé naší služby využívali svoje schopnosti a dovednosti a co nejdéle si tak zachovali soběstačnost a samostatnost.

- aby si naši uživatelé zachovali kontakt s jejich rodinou a dalšími blízkými osobami, a aby uživatelé naší služby využívali běžných veřejných služeb mimo zařízení.

.

Konkrétní rozvojové cíle naleznete    ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 198.98 kB

ZÁSADY

Při dosahování našich cílů pracujeme takto:

  • Snažíme se vytvořit pro každého uživatele službu, která bude co nejvíce odpovídat jeho individuálním potřebám.
  • Podporujeme naše uživatele v kontaktech s rodinou a dalšími blízkými osobami.
  • Vytváříme podmínky k tomu, aby naši uživatelé mohli využívat veřejně dostupné služby.
  • Podporujeme uživatele v zachování či zlepšení jeho schopností a dovedností, v jeho samostatnosti a poskytujeme pomoc pouze při těch činnostech, které uživatel nezvládne sám.
  • Chráníme, respektujeme a dodržujeme základní lidská práva a svobody.

 

.

Domov pro seniory Pačlavice má 31 lůžek.

Základní činnosti při poskytování sociální služby jsou tyto:

1) Ubytování

Uživatelé sociální služby domov pro seniory jsou ubytovaní v budově č. 3 v  prvním nadzemním podlaží (domov 3B - 17 lůžek); dále jsou uživatelé této sociální služby ubytovaní v přízemí zámku (domov 2 – 14 lůžek). 

Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové. 

V rámci ubytování zajišťujeme úklid, praní prádla včetně drobných oprav a žehlení.

2) Stravování

Poskytujeme celodenní stravování včetně stravy dietní. Uživatelé mají možnost využít k nákupu obchod v blízkosti zařízení (pokud do obchodu sami nedojdou, je jimposkytnut doprovod).

3) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Tuto péči poskytují 24 hodin denně pracovníci v sociálních službách. Pracovníci uživatelům dle jejich skutečné potřeby pomáhají např. při oblékání, svlékání, při přesunu na lůžko, ulehání a změně poloh, při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

4) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovníci v sociálních službách poskytují uživatelům dle jejich skutečné potřeby pomoc při využití WC, koupání či sprchování, při péči o vlasy a nehty.

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podporujeme a napomáháme uživatelům ve využívání běžných, veřejně dostupných služeb (kadeřnice, lékař, obchod, kulturní akce apod.) a poskytujeme jim potřebnou podporu při udržování kontaktu s jejich blízkými (při telefonování, sepsání dopisu apod.).

6) Sociálně terapeutické činnosti

Usilujeme o rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování uživatelů. Cílem je tedy podpora aktivity uživatelů a prevence poklesu jejich fyzických, duševních i sociálních funkcí vedoucích ke snížení závislosti na službě.

7) Aktivizační činnosti

Zjišťujeme zájmy a oblíbené aktivity našich uživatelů a snažíme se je realizovat prostřednictvím individuálního plánování průběhu sociální služby. Pořádáme kulturní vystoupení, výlety, společné oslavy tradičních svátků, společně pečeme a vaříme, vyrábíme dekorace, provádíme vzpomínkové aktivity, vědomostní kvízy apod.

8) Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zajišťujeme základní sociální poradenství, pomáháme uživatelům při komunikaci s úřady práce, Českou správou, soudy a dalšími institucemi.