Poděkování

Děkujeme Dechové hudbě Morkovčanka, že na nás v době vánoční nezapomněla a přišla nám "na Štěpána" záhrát koledy, dokonce si s námi i zatancovat :-)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Poslání, cíle, zásady, okruh osob

V rámci transformace a zkvalitnění života osob, kterým je tato služba poskytována, dochází k postupnému snižování kapacity domova pro osoby se zdravotním postižením a zastavení přijmu nových zájemců o sociální službu.

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pačlavicích je provozován organizací Sociální služby Pačlavice, p. o.

Jsme registrovanou pobytovou službou, kterou zřídila obec Pačlavice za tím účelem, aby poskytovala potřebnou pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením, které již nejsou schopny vzhledem ke svému zdravotnímu stavu postarat se o sebe a bez pomoci druhé osoby žít nadále ve své domácnosti.

Konkrétně pomáháme osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 50 let věku, jejichž situace vyžaduje z důvodu tohoto postižení pravidelnou pomoc druhé osoby a jejichž situaci není možné zvládnout ani za pomoci terénních služeb.

Komu nemůžeme nebo neumíme pomoci:

 • osobám s akutním infekčním onemocněním nebo diagnózou bacilonosiče;
 • osobám, které z důvodu duševní poruchy či onemocnění (psychózy, schizofrenie a maniodeprese) závažným způsobem narušují kolektivní soužití a mezilidské vztahy, ohrožují sebe či jiné osoby;
 • osobám s opakujícími se projevy agresivity či jinými způsoby narušujícími kolektivní soužití.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Pačlavice má 22 lůžek.

Snažíme se, aby uživatelé naší služby měli vytvořeny důstojné podmínky života, aby se mohli svobodně rozhodovat o svém životě, volně navazovat vztahy, organizovat si svůj denní čas, žít běžným způsobem života.

Dále se snažíme, aby uživatelé naší služby využívali svoje schopnosti a dovednosti, aby zvyšovali či si alespoň udrželi svoji soběstačnost a samostatnost.

Našim cílem je také zachovat úzký kontakt uživatelů s jejich rodinou a dalšími blízkými osobami, a aby uživatelé naší služby využívali běžných veřejných služeb mimo zařízení.

Při dosahování našich cílů pracujeme takto:

 • Snažíme se vytvořit pro každého uživatele službu, která bude co nejvíce odpovídat jeho potřebám.
 • Podporujeme naše uživatele v kontaktech s rodinou a dalšími blízkými osobami.
 • Vytváříme podmínky k tomu, aby naši uživatelé mohli využívat veřejně dostupné služby.
 • Poskytujeme pomoc pouze při těch činnostech, které uživatel nezvládne sám.
 • Podporujeme uživatele v rozvíjení jeho schopností a dovedností, v jeho samostatnosti.
 • Chráníme základní lidská práva a svobody.

Rozvojový cíl:

Do konce roku 2017 ukončit činnost domova pro osoby se zdravotním postižením a tuto službu nahradit jinými sociálními službami, které budou více vyhovovat jejich individuálním potřebám a zároveň budou podporovat běžný způsob života těchto osob.